جایگاه برند
جایگاه برند
وضعیت برند خود را ارزیابی و عملکرد برند خود را تقویت کنید.

برند شما با ارزش ترین دارایی شما است، اما آیا از ارزش مالی امروز برند خود و از وضعیت آن (سهم بازار و حضور در بازار) در بازار آگاهی دارید؟ آیا شما از درک مصرف کنندگان به نام تجاری خود باخبر هستید ؟ نام تجاری شما چه تاثیری در فروش محصولاتتان دارد؟ نام تجاری شما چگونه در رقابت قرار می گیرد؟ چگونه می توانید برند خود را رشد دهید؟

مجموعه راه حل های تجاری مارکت ویو، شما را به مصرف کنندگان نزدیک می کند تا بتوانید درک دقیقی از واقعیت های فروش داشته باشید. ما با ایجاد بینش از چندین منبع داده، می توانیم به شما کمک کنیم شکاف بین نگرش مصرف کننده و فروش را پر کنید. مارکت ویو به شما کمک می کند بفهمید چه چیزی را برای رشد نام تجاری خود فعال کنید. با ارزیابی به موقع عملکرد و ارزش برند خود، شما قادر خواهید بود عملکرد خود را در همه سطوح افزایش دهید تا رشد خود را به حداکثر برسانید. بازاریابی شما سودمند خواهد بود چون ارتباط موثرتری با مخاطبان هدفتان خواهید داشت.


تحلیل برند

 KPI برند، رفتار خرید، نگرشالگو مصرف

ارائه به روز الگو مصرف برندهاسهم بازار

ما با معیارهای  عینی عملکرد و گردش مالی شما را در مقایسه با پتانسیل بازار تحلیل کرده و برای بهره برداری بیشتر از فروش محصولاتتان به شما کمک میکنیم

مانیتور عملکرد برند

ارزش فروش را که مستقیماً به درک مصرف کنندگان از نام تجاری شما مربوط می شود ، شناسایی میکنیم. سهم تجاری شما را اثبات میکنیم. داینامیک ارتباط محصولات، کتگوری و برند ها را درک میکنید. نقاط قوت و ضعف برند خود را کشف میکنید.